Informationsteknologier får større og større indflydelse på vores hverdag, og der er et voksende behov for at undersøge den kultur og de roller, som vi får igennem den teknologi, der bliver stillet os til rådighed som forbrugere, medarbejdere, ledere og administratorer.

At designe software er at designe procesgange, og at designe procesgange er at organisere. IT-systemer får betydning for hele den måde vi får mulighed for at gå i dialog med hinanden og resten af organisationen og omverdenen på.

IT-psykologien kommer ind som et vitalt bindeled – ikke blot mellem mennesket og maskinen, men hele organisationens struktur, IT-systemer og medarbejderen.

 

Pointen er, at en algoritme ikke bare er et stykke teknik, men har indbygget forestillinger om politik og etik i sig” – Peter Lauritsen, Big Brother 2.0

Psykologisk IT

Jeg er bach. psyk fra københavns universitet 2012 og læser nu på kandidaten med Arbejds- og Organisationspsykologi som mit speciale. I mit studium og tilknyttede forskningsarbejde har jeg altså fokus på informationsstrukturer og informationsflow i organisationer, og den rolle som IT har fået for måden som viden skabes på i dag.

 

Læs min bacheloropgave om Narrativ Virtualitet

Uddannelse

Jeg har programmeret siden mine ungdomsår, og har arbejdet fastansat som programmør, og freelance i min studietid. Her har jeg tilegnet mig et bredt kendskab til mange forskellige sprog og teknologier, så jeg har kunnet danne mig et overblik over, hvad de forskellige teknologier kan tilbyde, og hvad der er af arkitektoniske- og dermed også organisatoriske udfordringer ved de forskellige teknologier.

Programmering

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig omkring forskningsprojekter, arbejde eller vidensdeling, uanset om der er tale om lønnet eller ulønnet engagement.

 

 

Navn (påkrævet)

Email (påkrævet)

Emne

Besked

Kontakt